Onsdag 2 December 2020

gray_top

Välkommen till BDM Projekt AB!

BDM Projekt AB verkar inom projekt- och byggledning, med kompetens inom kalkyl/-ekonomi, samordning bygg- och installation, upphandling, IT, kontroll, tidplanering samt projekt- och organisationsstrukturer i tidiga skeden samt utförandeskedet.

Vi anpassar utförandeform och arbete efter kundönskemål,
men utvecklar samtidigt vår egen modell med delade upphandlingar och samordning hos projekt- och byggledning, för god insyn samt påverkansmöjlighet för vår uppdragsgivare.

BDM Projekt har samarbete med en grupp av fristående konsulter med varierande kompetenser inom projektering, samordning och ledning av projekt inom byggsektorn. Verksamheten startade i maj 2007 och både BDM Projekt och konsultgruppen är företrädesvis verksamma i stockholmsområdet.

Genom samarbetet kan vi bredda den egna verksamheten och erbjuda kompetenser utöver den egna. Det medför att vi vid behov även kan erbjuda en organisation för genomförande av större uppdrag.

BDM Projekt, och flertalet i konsultgruppen är etablerade på Katarina Västra Kyrkogata 8, på Södermalm i Stockholm.

 

Björn Dahlström
VD

Aktuellt kundbrev i pdf-format

kundbrev

 

Nya uppdrag

BRF Safiren, Exploatering av råvind”

AMF pension
Kulturhus trappan, utredning läckage.