Lördag 23 Januari 2021

gray_top

Konsultgruppen

BDM Projekt AB samarbetar med en grupp fristående konsulter med varierande kompetenser inom projektering, samordning och projektledning inom byggsektorn.

Genom detta samarbete kan vi bredda den egna verksamheten och erbjuda kompetenser utöver den egna. Det innebär att konsultgruppen vid behov kan erbjuda en organisation för att genomföra projekt av mer omfattande art.

BDM Projekt, och flertalet i konsultgruppen är etablerade på Katarina Västra Kyrkogata 8, på Södermalm i Stockholm.

Konsultgruppen består av:

BDM Projekt AB
Projekt- och byggledning, samordning bygg- och installation, upphandling, IT, kontroll, tidplanering samt projekt- och organisationsstrukturer i tidiga skeden samt utförandeskedet.
Tel 073-801 18 22
E-post


a_lind

 


ALAB. Anders Lindmalm AB

Installationssamordning / ledning. Besiktningar.
Tel 070-655 16 16
E-post


ola

Ola Svenson Plåtkonsult
Sakkunnig tak/fasad. Utredning, besiktning, ledning.
Tel 070-841 05 50
E-post


Stefan Sommarström Projektledning AB
Projekt- och byggledning. Installationssamordning och ledning.
Tel 076-350 27 25
E-post


Projekthantering Ola Gustafsson
Projekt- och byggledning.
Tel 070-227 89 01
E-post


Leif Nordh Bygg-assistans AB
Projekt- och byggledning. Anläggning, mark, bergsprängning och hus. Besiktningar.
E-post