Onsdag 23 September 2020

gray_top

Referensobjekt

Exempel på några av de projekt som Björn Dahlström varit engagerad i.

 

uppdrag utförda i BDM ProjektBRF Safiren

Exploatering av råvind till lägenheter inklusive fastighetsrelaterade åtgärder. Projekt- och byggledning. Avtalsstöd samt upprättande av förfrågningsunderlag.


uppdrag utförda i BDM Projekt
AMF pension

Utredning av läckage vid Kulturhustrappan, sergels torg.

 


Projekt utförda i andra bolag

sergelSergelgången/Hamngatan

Avslutande samordnade provningar, Samordning av arbeten på Hamngatan, ytor mm. Samordning arbeten runt nya Kulturhustrappan. Samordning av fastighetsägare, vilka tagit över anläggningen i form av samfällighet.

 


röda rummetRöda Rummet

Ombyggnad av lokaler i befintlig fastighet till bostäder.

Projekt- och byggledning. Samordning med Stockholms Markkontor avseende arbeten på parkmark.

 solnaSolna Business Park

Övergripande samordning i utförandeskedet, exploateringsprojekt
Åsö Torg, Svea Artilleri, Sabbatsberg, Norra Djurgårdsstaden/Värtan.

Tids- och skedesplanering. Ansvars- och gränsdragningsfrågor med Staden samt utförande Byggherrar och befintliga verksamheter.


Sergelgången 1

Projekt- och byggledning, projekteringsledning, samordning med fastighetsägare och stadens parter kring anläggningen.

Ytan under hamngatan byggdes in, klimatiserades och överlämnades till kringliggande fastighetsägare att förvaltas i samfällighet.


Sergelgången 2

Förutredning och systemhandlingsskede. Bitr projektledare, projekteringsledare. Projektet pågår. Lika som sergelgången 1, men från SGN1 fram mot T-centralens T-banenedgång.

Samordning av 3 delprojekt – Arkaden, Sergels torgs nya ytbeläggning samt trafikkontorets arbeten med tätskikt och brofogar på vägbanan.


Sabbatsberg 22 mm.

Samordning och ledning av exploateringsområde i utförandeskedet. Startade okt -04, samt pågår. Skedesplaner, tidplaner, överenskommelser mellan parter.


Swedbank, Trollhättan 29.

Projekt- och byggledning samt projekteringsledning av anpassningsprojekt. Samordning av 3 grupper. Byggruppen (ansvarig), teknikgruppen för bankens IT- och telesystem, samt verksamhetsgruppen för flytt och möbler.

Nya uppdrag av Björn Dahlström i BDM Projekt

Exploatering av råvind till lägenheter inklusive fastig-hetsrelaterade åtgärder. Projekt- och byggledning. Avtalsstöd samt upprättande av förfrågningsunderlag till BRF Safiren.


Utredning av läckage vid Kulturhustrappan, sergels torg till AMF pension.

CV

Läs Björns CV i pdf-format för utförligare lista på referens-objekt