Onsdag 23 September 2020

gray_top

stockholmVerksamhetsområden

Vi åtar oss både stora och små projekt i samtliga förekommande utförandeformer.

Vi anpassar vår verksamhet efter uppdragsgivarens önskemål och system, men kan även erbjuda ett eget verksamhetsledningssystem för genomförande av byggprojekt.

Vi erhåller uppdrag företrädelsevis av offentliga sektorn samt större privata fastighetsägare.

 

Byggadministration

pil Projektledning av byggnadsprojekt
pil Byggledning
pil Projekteringsledning
pil Byggkontroll
pil Kvalitetsansvarig enligt PBL
pil Tidiga skeden/projekt- och organisationsstrukturer
pil Kostnadsbedömningar
pil Samordning och ledning av exploateringsprojekt i utförandeskedet